محصولات فکتیس

مرتب‌سازی براساس:
ست مداد و پاک کن میوه ای (1+4)
ست مداد و پاک کن میوه ای (1+4)
عمده:
مصرف: 32900 تومان
مداد 24 رنگ فلزی تخت
مداد 24 رنگ فلزی تخت
عمده:
مصرف: 162000 تومان
مداد مشکی72 عددی
مداد مشکی72 عددی
عمده:
مصرف: 55000 تومان
مداد 36 رنگ مقوایی
مداد 36 رنگ مقوایی
عمده:
مصرف: 168000 تومان
مداد مشکی پاک کن دار
مداد مشکی پاک کن دار
عمده:
مصرف: 6800 تومان
مداد مشکی طرح ترک (Crack)
مداد مشکی طرح ترک (Crack)
عمده:
مصرف: 5700 تومان
مداد 12 رنگ مقوایی فکتیس
مداد 12 رنگ مقوایی فکتیس
عمده:
مصرف: 56000 تومان
اتود 35 عددی 0.9  فکتیس
اتود 35 عددی 0.9 فکتیس
عمده:
مصرف: 45800 تومان
اتود 35 عددی 0.7  فکتیس
اتود 35 عددی 0.7 فکتیس
عمده:
مصرف: 45800 تومان
اتود 35 عددی0/5فکتیس
اتود 35 عددی0/5فکتیس
عمده:
مصرف: 45800 تومان
مداد قلبی576فکتیس
مداد قلبی576فکتیس
عمده:
مصرف: 5200 تومان
مداد 24 رنگ استوانه ای فکتیس
مداد 24 رنگ استوانه ای فکتیس
عمده:
مصرف: 147600 تومان
مداد 24 رنگ
مداد 24 رنگ
عمده:
مصرف: 112000 تومان
تراش 16 عددی سرامیکی دوبل
تراش 16 عددی سرامیکی دوبل
عمده:
مصرف: 30800 تومان
تراش 24 عددی تک تیغه سرامیکی
تراش 24 عددی تک تیغه سرامیکی
عمده:
مصرف: 18600 تومان
مداد قرمز نگرو
مداد قرمز نگرو
عمده:
مصرف: 5000 تومان
مداد مشکی
مداد مشکی
عمده:
مصرف: 48800 تومان
مداد رنگی 12 عددی استوانه ای
مداد رنگی 12 عددی استوانه ای
عمده:
مصرف: 74000 تومان
مداد 12 رنگ تخت فلزی
مداد 12 رنگ تخت فلزی
عمده:
مصرف: 81300 تومان
مداد 6 رنگ
مداد 6 رنگ
عمده:
مصرف: 30100 تومان
مداد 36 رنگ تخت فلزی
مداد 36 رنگ تخت فلزی
عمده:
مصرف: 170000 تومان
تراش 12 عددی
تراش 12 عددی
عمده:
مصرف: 13600 تومان
پاکن30 عددی رنگی
پاکن30 عددی رنگی
عمده:
مصرف: 7700 تومان
پاکن 20 عددی رنگی
پاکن 20 عددی رنگی
عمده:
مصرف: 200200 تومان
ghasedak ghasedak ghasedak ghasedak