محصولات هیرون

مجموعه هیرون فعالیت خود را با تولیدانواع دفتر، یادداشت، جامدادی های چوبی در طرح های مختلف از قبیل شهدا، عاشقانه و فانتزی  ورنگهای مختلف اقدام به فعالیت در این زمینه کرده است.

همچنین در طراحی محصولات این شرکت از چوب با کیفیت استفاده گردیده است که هم به زیبایی و هم به دوام محصولات کمک شایانی کرده است.
مرتب‌سازی براساس:
جامدادی چوبی هیرون
جامدادی چوبی
عمده:
مصرف: 23000 تومان
جامدادی چوبی هیرون
جامدادی چوبی
عمده:
مصرف: 23200 تومان
جامدادی پنج ضلعی هیرون
جامدادی پنج ضلعی
عمده:
مصرف: 24000 تومان
یادداشت جلد پارچه ای هیرون
یادداشت جلد پارچه ای
عمده:
مصرف: 22000 تومان
یادداشت فنر دوبل جلد چوبی هیرون
یادداشت فنر دوبل جلد چوبی
عمده:
مصرف: 33700 تومان
یادداشت فنر دوبل طرح شعر هیرون
یادداشت فنر دوبل طرح شعر
عمده:
مصرف: 35000 تومان
جامدادی پارچه ای هیرون
جامدادی پارچه ای
عمده:
مصرف: 26000 تومان
یادداشت ۱/۸ فنردوبل جلد چوبی طرح مذهبی هیرون
یادداشت ۱/۸ فنردوبل جلد چوبی طرح مذهبی
عمده:
مصرف: 12200 تومان
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر دوبل جلد چوبی هیرون
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر دوبل جلد چوبی
عمده:
مصرف: 35000 تومان
خط کش 20 سانت چوبی هیرون
خط کش 20 سانت چوبی
عمده:
مصرف: 8900 تومان
تخته شاسی سایز A۴ چوبی طرح مذهبی هیرون
تخته شاسی سایز A۴ چوبی طرح مذهبی
عمده:
مصرف: 31000 تومان
کیف دستی سایز ۴۰*۳۵ پارچه مازراتی هیرون
کیف دستی سایز ۴۰*۳۵ پارچه مازراتی
عمده:
مصرف: 97500 تومان
تخته شاسی سایز A۴ چوبی طرح شهدا هیرون
تخته شاسی سایز A۴ چوبی طرح شهدا
عمده:
مصرف: 31000 تومان
یادداشت 1/8 فنردوبل جلد چوبی هیرون
یادداشت 1/8 فنردوبل جلد چوبی
عمده:
مصرف: 26300 تومان
یادداشت ۱/۱۶ فنر دوبل چوبی طرح مذهبی هیرون
یادداشت ۱/۱۶ فنر دوبل چوبی طرح مذهبی
عمده:
مصرف: 22500 تومان
یادداشت ۱/۱۶ فنر دوبل چوبی طرح فانتزی هیرون
یادداشت ۱/۱۶ فنر دوبل چوبی طرح فانتزی
عمده:
مصرف: 22500 تومان
تخته شاسی سایز A۴ چوبی طرح فانتزی هیرون
تخته شاسی سایز A۴ چوبی طرح فانتزی
عمده:
مصرف: 32950 تومان
دفتر 70 برگ تک خط فنری هیرون
دفتر 70 برگ تک خط فنری
عمده:
مصرف: 33700 تومان
یادداشت 1/8 فنردوبل جلد چوبی هیرون
یادداشت 1/8 فنردوبل جلد چوبی
عمده:
مصرف: 26300 تومان
دفتر 70 برگ تک خط فنری هیرون
دفتر 70 برگ تک خط فنری
عمده:
مصرف: 33700 تومان
یادداشت ۱/۸ فنر دوبل چوبی طرح شهدا هیرون
یادداشت ۱/۸ فنر دوبل چوبی طرح شهدا
عمده:
مصرف: 27500 تومان
یادداشت ۱/۱۶ فنر دوبل چوبی طرح شهدا هیرون
یادداشت ۱/۱۶ فنر دوبل چوبی طرح شهدا
عمده:
مصرف: 22500 تومان
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر دوبل جلد چوبی هیرون
دفتر ۷۰ برگ تک خط فنر دوبل جلد چوبی
عمده:
مصرف: 18000 تومان
ghasedak ghasedak ghasedak ghasedak