محصولات امید دیمو

گروه تولیدی صنعتی امید دیمو به عنوان یکی از تولیدکنندگان دفاتر و نوشت افزار با تجربه ده ساله در این زمینه فعالیت دارد و هم چنین با تولید محصولات با کیفیت شامل انواع دفاتر جلد مجلد ، ایندربرد ، گلاسه ، پارچه ای ، انواع یادداشت ها و کلاسورها با رویکرد و نقوش ایرانی _ اسلامی و قهرمانان ملی و کاراکتر شخصیت‌های کارتنی که جنبه محتوا محور دارد را روی تمام تولیدات ارائه نماید.
مرتب‌سازی براساس:
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنریی جلد سخت امید دیمو
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنریی جلد سخت
عمده:
مصرف: 9750 تومان
دفتر ۵۰ برگ تک خط فنری جلد گلاسه امید دیمو
دفتر ۵۰ برگ تک خط فنری جلد گلاسه
عمده:
مصرف: 8700 تومان
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۱۶ فنری جلد سخت امید دیمو
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۱۶ فنری جلد سخت
عمده:
مصرف: 6300 تومان
یادداشت 80 برگ 1/16 فنری جلد طلقی امید دیمو
یادداشت 80 برگ 1/16 فنری جلد طلقی
عمده:
مصرف: 4500 تومان
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۱۶ فنری جلد طلقی امید دیمو
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۱۶ فنری جلد طلقی
عمده:
مصرف: 4500 تومان
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنری جلد سخت مهندسی امید دیمو
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنری جلد سخت مهندسی
عمده:
مصرف: 11550 تومان
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنری جلد طلقی مهندسی امید دیمو
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنری جلد طلقی مهندسی
عمده:
مصرف: 8000 تومان
دفتر رحلی ۸۰ برگ تک خط فنری جلد طلقی امید دیمو
دفتر رحلی ۸۰ برگ تک خط فنری جلد طلقی
عمده:
مصرف: 20700 تومان
دفتر ۸۰ برگ دو خط فنری جلد شده امید دیمو
دفتر ۸۰ برگ دو خط فنری جلد شده
عمده:
مصرف: 12000 تومان
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنری جلد سخت امید دیمو
یادداشت ۸۰ برگ ۱/۸ فنری جلد سخت
عمده:
مصرف: 9750 تومان
دفتر ۱۰۰ برگ تک خط فنری جلد سخت امید دیمو
دفتر ۱۰۰ برگ تک خط فنری جلد سخت
عمده:
مصرف: 15700 تومان
دفتر ۵۰ برگ تک خط فنری جلد ایندربرد امید دیمو
دفتر ۵۰ برگ تک خط فنری جلد ایندربرد
عمده:
مصرف: 9750 تومان
دفتر ۱۰۰ برگ تک خط فنریجلد شده امید دیمو
دفتر ۱۰۰ برگ تک خط فنریجلد شده
عمده:
مصرف: 15000 تومان
دفتر ۵۰ برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه امید دیمو
دفتر ۵۰ برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه
عمده:
مصرف: 6300 تومان
دفتر ۵۰ برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه امید دیمو
دفتر ۵۰ برگ تک خط ته چسب جلد گلاسه
عمده:
مصرف: 6300 تومان
دفتر ۱۰۰ برگ تک خط فنری جلد ایندربرد امید دیمو
دفتر ۱۰۰ برگ تک خط فنری جلد ایندربرد
عمده:
مصرف: 14250 تومان
دفتر ۸۰ برگ تک خط فنری جلد ایندربرد امید دیمو
دفتر ۸۰ برگ تک خط فنری جلد ایندربرد
عمده:
مصرف: 11250 تومان
دفتر ۵۰ برگ تک خط فنری جلد شده امید دیمو
دفتر ۵۰ برگ تک خط فنری جلد شده
عمده:
مصرف: 8850 تومان
دفتر ۸۰ برگ تک خط فنری جلد شده امید دیمو
دفتر ۸۰ برگ تک خط فنری جلد شده
عمده:
مصرف: 12000 تومان
دفتر ۸۰ برگ تک خط فنری جلد طلقی امید دیمو
دفتر ۸۰ برگ تک خط فنری جلد طلقی
عمده:
مصرف: 11000 تومان
یدک ۲۶ حلقه امید دیمو امید دیمو
یدک ۲۶ حلقه امید دیمو
عمده:
مصرف: 12500 تومان
ghasedak ghasedak ghasedak ghasedak