گیره پوشه فلزی گیره پوشه فلزی گیره پوشه فلزی
گیره پوشه فلزی

9132 - گیره پوشه فلزی

تولیدکننده: واشین
تعداد در هربسته: 50 عدد
قیمت عمده:
قیمت مصرف‌کننده: 18200 تومان
سایر محصولات مشابه
کاربن مشکی صبا
کاربن مشکی
عمده:
مصرف: 101700 تومان
پاکت نخودی صبا
پاکت نخودی
عمده:
مصرف: 800 تومان
کاربن آبی صبا
کاربن آبی
عمده:
مصرف: 254200 تومان
پاکت نخودی صبا
پاکت نخودی
عمده:
مصرف: 1700 تومان
پوشه دکمه دار A4 صبا
پوشه دکمه دار A4
عمده:
مصرف: 4000 تومان
ghasedak ghasedak ghasedak ghasedak