جامدادی اشبالت گرد مدل 304

در انبار
کد محصول: 6048