دفتر 100 برگ جلد سخت سلفونی ته دوخت 118

در انبار
کد محصول: 2151

هم چنین این محصول با کد 2152 برای 200 برگ آن نیز موجود است.