دفتر A5 جلد سخت 160 برگ فنر دوبل بغل بازشو

در انبار
کد محصول: 2121

هم چنین این محصول با کد و اندازه های متفاوت نیز موجود است:

2122  __  یادداشت 17*12 جلد سخت  80 برگ فنر دوبل بغل باز شو

2096  __  یادداشت 12*8 جلد سخت 80 برگ فنر دوبل بغل باز شو

2123  __  یادداشت 12*8 جلد سخت 160 برگ فنر دوبل بالا باز شو