یادداشت کلاسوری 100 برگ، کش دار، 6 حلقه

در انبار
کد محصول: 2095