دفتر کلاسوری چرمی کش دار 100 برگ 26 حلقه قفل فلزی

در انبار
کد محصول: 3034

این محصول با کد 3035 برای 160 برگ آن نیز موجود است.