گیره دوبل سایز 51

در انبار
کد محصول: 1130

هم چنین این محصول با کد و تعداد سایز های متفاوت :

1131  __   گیره دوبل سایز 41 تعداد موجود در بسته : 12 عدد

1134  __   گیره دوبل سایز 32 تعداد موجود در بسته : 12 عدد

1133  __   گیره دوبل سایز 19 تعداد موجود در بسته : 12 عدد

1132  __   گیره دوبل سایز 15 تعداد موجود در بسته : 12 عدد