آبرنگ 12 رنگ

در انبار
کد محصول: 1101

این محصول با کد 1100 برای 6 رنگ آن نیز موجود است.