خودکار کیان کریستال آبی 1.0

در انبار
کد محصول: 1003

این محصول با کد 1007 برای نوک 0.7 آن نیز موجود می باشد.