خودکار کیان کریستال قرمز 1.0

در انبار
کد محصول: 1004

این محصول با کد 1008 برای نوک 0.7 آن نیز موجود می باشد.