خودکار کیان کریستال مشکی 1.0

در انبار
کد محصول: 1005

این محصول با کد 1009 برای نوک 0.7 آن نیز موجود می باشد.