دفتر وزیری 50 برگ گلاسه یک خط ته چسب

در انبار
کد محصول: 2048

این محصول با کد 2049 برای 80 برگ آن نیز موجود است.